Management op een melkveebedrijf

Management op een melkveebedrijf bepaalt voor een groot gedeelte het inkomen voor jouw bedrijf. Management omvat een breed scala, zo kun je denken aan het management omtrent de voederwinning, het voeren, koecomfort en zo zijn er nog wel een aantal dingen te benoemen. 
 
In Amerika heeft Gerrit enorm veel geleerd qua veevoeding en management op grotere melkveebedrijven. Wat hij in Amerika steeds weer tegen kwam is het gezegde ‘numbers don’t lie’. Dit wil zeggen dat je kritisch naar de kengetallen op een bedrijf moet kijken. Zo is bijvoorbeeld het gemiddeld aantal dagen in lactatie een heel belangrijk kengetal, waar je op zich al veel informatie uit kunt halen.
 
Kerssies Rundveespecialist zou graag eens met jou naar de gerealiseerde technische resultaten kijken en samen conclusies trekken en plannen maken om deze te optimaliseren.
 

Afschaffen van het melkquotum

Verder heeft Gerrit in Amerika veel kennis opgedaan over hoe te reageren op bepaalde marktsituaties, ook dit is een onderdeel van management op een melkveebedrijf. Aangezien de melkquotering hier nu ook weg is en er vrij melk geleverd mag worden, vraagt het melken nu een andere benadering dan voorheen. Productie per koe moet in deze situatie bij de meeste veehouders omhoog. Gerrit Kerssies kan goed benoemen wat er allemaal bij komt kijken om die hoge producties te behalen en toch de veestapel gezond te houden. De inzichten die hij in Amerika verkregen heeft, kan hij nu voor jouw bedrijf gaan toepassen.
 
Als je graag meer informatie wil hebben neem dan gerust contact op. Gerrit beantwoordt met plezier al je vragen.