Het juiste veevoer voor koeien

Advies omtrent veevoer voor koeien is één van de werkzaamheden waar Kerssies Rundveespecialist in gespecialiseerd is. De verschillende levensfases van een koe zorgen voor een andere samenstelling van het veevoer. Op deze pagina vind je advies over de juiste samenstelling van het veevoer voor jongvee, melkvee en droge koeien. Mengvoederbedrijf Gebroeders Fuite levert het voer, maar Gerrit bepaalt de samenstelling van het krachtvoer en Fuite verwerkt het tot brokken. Op deze manier kan iedere klant snel worden voorzien van de juiste veevoeding. Omdat de lijnen kort zijn, kan er snel geschakeld worden. Mochten de dieren bijvoorbeeld een hoger percentage aan eiwitten nodig hebben in het krachtvoer, dan kan dat snel worden verwerkt in de brokken. 
 
Als je meer wil weten over Gerrit zijn ideeën en aanpak voor de juiste samenstelling van het veevoer voor jongvee, melkvee en droge koeien, neem dan gerust contact met hem op. Hij beantwoordt met liefde vragen die je hebt. Dat geldt ook als je geïnteresseerd bent dat Kerssies Rundveespecialist het rantsoen een keer nakijkt. Veel dingen zijn bespreekbaar en Gerrit is zeker bereid om een keer ideeën uit te wisselen over de juiste veevoeding voor uw koeien.
 

Jongvee

Het jongvee op een melkveebedrijf zijn de melkkoeien van de toekomst. Het is dus van belang dat deze groep goed opgefokt wordt met het juiste veevoer. Deze opfok kunnen we in een aantal periodes opsplitsen. Zo heb je de melkperiode, de periode vanaf spenen tot een half jaar. Daarna de periode vanaf een half jaar tot insemineren en tot slot de periode als drachtige pink. Al deze periodes hebben een verschillende aanpak qua voeding nodig. In het begin is het noodzakelijk dat er in de pens veel propionzuur gevormd wordt in verband met de ontwikkeling van de penspapillen. Daarnaast is het ook van belang dat ze na de melkperiode voldoende en goede eiwitten krijgen om het skelet te ontwikkelen.
 

Melkvee

Om optimaal te produceren is het van groot belang om niet alleen de hoeveelheid energie en eiwit op elkaar af te stemmen, maar ook de soorten energie en eiwit. Dit laatste wordt nog wel eens vergeten, maar is van wezenlijk belang om de koe optimaal te laten produceren. Het is bij veevoer van groot belang dat er gedurende de dag een bepaalde hoeveelheid eiwit en energie vrijkomt voor de pensbacteriën. Daarom moet je dus weten wat de afbraaksnelheden zijn van de gebruikte grondstoffen.
 
Na acht jaar in de Amerika gewerkt te hebben met verschillende nutritionisten heeft Gerrit enorm veel inzicht gekregen in de werking van de verschillende grondstoffen en welke samenstelling van het veevoer koeien nodig hebben voor een maximale productie. Zo is het bijvoorbeeld voor een nieuwmelkte koe erg belangrijk om een hoog zetmeelgehalte in het rantsoen te hebben en een niet al te hoog eiwitgehalte. Een zetmeelgehalte van 250 gecombineerd met een RE-gehalte van vijftien procent. Vaak zijn we in Nederland te voorzichtig met zetmeel verstrekken.
 

Veevoer voor droge koeien

Om een koe optimaal te laten produceren is het van belang dat ze een goede start maakt van de lactatie. Dit is alleen mogelijk als ze vlot en goed afkalft zonder problemen. Hiervoor is het noodzakelijk dat de droogstandsperiode in orde is. Verder is het type veevoer voor droge koeien zeer belangrijk. Voor deze groep is het erg belangrijk dat de energiedichtheid van het veevoer niet te hoog is, dus probeer zo rond die 850 VEM te blijven met een RE-gehalte van tussen de twaalf en dertien procent. Daarnaast moet er voldoende structuur aanwezig zijn in het rantsoen. Mocht het hier verkeerd gaan, dan maakt de koe een valse start en dat kost veel productie en ergernis.
 
Spreekt het verhaal jou aan en wil je meer informatie hebben over de juiste veevoeding voor de koeien neem dan gerust contact met Gerrit op. Als je geïnteresseerd bent in het juiste management op een melkveebedrijf en wat Kerssies Rundveespecialist daarmee bedoelt, bekijk dan rustig deze pagina.   

Fuite BV

veevoeding