Kerssies Rundveespecialist is een eenmanszaak geleid door Gerrit Kerssies uit Drijber. Na jarenlang ervaring opgedaan te hebben op verschillende grote melkveebedrijven in zowel Nederland als Amerika, richt hij zich met zijn bedrijf nu op advisering omtrent veevoer, stieradvies en bedrijfsmanagement. Door de inzichten die hij verkreeg en zijn uitgebreide opgebouwde netwerk weet Gerrit Kerssies snel te handelen en kan hij uitstekend benoemen wat belangrijk en het beste is voor koeien omtrent veevoeding, stieradvies en management op het bedrijf.

Living the American Dream

Van 2002 tot en met 2010 heeft Gerrit Kerssies op een aantal grote melkveebedrijven gewerkt in Amerika. Daar heeft hij enorm veel geleerd over veevoeding en management op grotere melkveebedrijven. Omdat in Nederland het melkquotum is afgeschaft mag hier, net als in Amerika, vrij melk geleverd worden. Dat vraagt bij het melken een andere aanpak dan voorheen. De inzichten opgedaan in Amerika kan hij, door het afschaffen van het melkquotum, nu makkelijker gaan toepassen op boerenbedrijven in Nederland.

Veevoeding voor de koeien

Veevoeiding voor de koeien; wat is bijvoorbeeld de juiste samenstelling van het krachtvoer en waar moet ik allemaal op letten? En welke zaken zijn belangrijk als het gaat om ruwvoer. Een aantal vragen waar Kerssies Rundveespecialist je bij kan adviseren. Veevoeding is ontzettend belangrijk in het productieproces van koeien. Om de veestapel gezond en productief te houden is de samenstelling van het krachtvoer voor de koeien erg belangrijk. Na acht jaar in de Amerika gewerkt te hebben met verschillende nutritionisten heeft Kerssies veel inzicht gekregen in de werking en de afbraaksnelheden van de verschillende grondstoffen en hoe een koe te voeren voor maximale productie wat niet ten kosten gaat van de gezondheid. Hierin voorziet hij bedrijven graag van advies.

Management

Je kunt bij Kerssies Rundveespecialist ook advies inwinnen over management op het bedrijf. Hieronder vallen een aantal zaken zoals koecomfort, voermethodes en hoe in te springen op bepaalde marktsituaties. De markt is nu veranderd, door het afschaffen van het melkquotum, en dat vereist een andere aanpak. Productie per koe zal voor de meeste veehouders omhoog moeten. Kerssies weet goed te benoemen hoe deze producties kunnen worden behaald. Daarnaast zorgt het bedrijf ervoor dat de gezondheid van de koeien niet in het geding komt door het gebruik van de juiste samenstelling van het krachtvoer voor de koeien.

Stieradvies

Onder stieradvies verstaat Kerssies Rundveespecialist onder meer advies over welke stieren te gebruiken op het bedrijf om zo een gezonde en productieve veestapel te ontwikkelen, maar ook het leveren van bijvoorbeeld embryo’s. Daarbij is het belangrijk dat het fokdoel vooraf goed bepaald wordt. Persoonlijk vindt Gerrit Kerssies het belangrijk dat veehouders stieren gebruiken uit goede diepe koefamilies. Dit zal uiteindelijk ertoe leiden dat de veestapel gezonder, productiever en beter wordt. Verder beschikt het bedrijf zelf ook over een kleine veestapel, Hullcrest Holsteins, waarmee geregeld succesvol wordt deelgenomen aan veekeuringen. De embryo’s van de veestapel worden ook verkocht, maar door een uitgebreid netwerk kan Kerssies Rundveespecialist veehouders ook adviseren bij welk bedrijf je het beste terecht kunt voor embryo’s uit goede diepe koefamilies.